Our People


Hemant Batra

Hemant Batra

Managing Director
Shekhar Ghosh

Shekhar Ghosh

Advisor
Mansi Sheth

Mansi Sheth

Senior Account Director
Sumit Singh Jamwal

Sumit Singh Jamwal

Head-Delhi
Ruchi Dwivedi

Ruchi Dwivedi

Senior Account Manager, Bangalore
Hema Mungekar

Hema Mungekar

Manager
Richa Powale

Richa Powale

Asst. Account Manager
Rehan Khan

Rehan Khan

Asst. Account Manager
Siddhesh Jamsandekar

Siddhesh Jamsandekar

Asst. Account Manager